Translate

fredag 25. mai 2012

NyresildreNyresildre er viltvoksende i Europa og Nordvest-Afrika. I Norge har arten en sørøstlig utbredelse. Den er vanligst på Østlandet, men finnes i et bredt belte langs kysten til Rogaland. Medisinsk bruk av nyresildre er kjent fra langt tilbake i tid, og planten er nevnt av både Henrik Smith (1495 - ca. 1563) og Simon Paulli (1603 - 1680) som middel for å løse opp og drive ut nyrestein. 


Nyresildre oppgis å ha urindrivende egenskaper, og noen mener fremdeles at urten kan hjelpe til å løse opp nyresteiner. 


www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/saxi_gra.htm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar