Translate

fredag 22. juli 2016

Teger


Tegene finner jeg ofte oppe på forskjellige blad hvor de lett går i ett med omgivelsene. Derfor kan de være vanskelige å se med mindre man er ekstra oppmerksom. Se etter noe som skiller seg litt ut fra bladenes form, farge, struktur.

Jeg prøver alltid å skape komposisjoner i mine bilder. Derfor inkluderer jeg en del av omgivelsene og plasserer insektet på tredjedelslinjen i bildeflaten.

Wikipedia står det om Teger:
Teger skiller seg fra blant annet fra andre insekter som biller på munnen. Biller har kjever, mens teger har en snabelformet munn for å suge opp føden. Snabelen består av fem ledd, når den ikke er i bruk ligger den vanligvis bakover under kroppen. Hos enkelte grupper teger finnes det en fordypning under brystet, mellom framhoftene, til snabelen. Mange av artene har vinger, mens noen er «vingeløse». Mellom vingene, ved vingeroten er det et scutellum, et trekantet område.


De har stor variasjon i utseende, fra kortbeinte til langbeinte, store og brede eller lange og slanke. Enkelte arter er farget i klare framtredende farger, mens andre er nøytralt farget og skiller seg ikke ut fra omgivelsene. Rovtegene er vanligvis godt kamuflert, noe som er viktig ettersom de jakter på byttedyr ved å krype rundt.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar