Translate

lørdag 21. juli 2012

Bruk stativ

Tatt i fjor med stativ

I sommer har jeg tatt mange dårlige bilder. Dårlige fordi de ikke er skarpe.

Dette skyldes flere ting. Det har blåst mye. Jeg synes også at mange insekter har vært mindre enn før. Og jeg har bevisst prøvd å benytte et annet objektiv med bildestabilisering og prøvd å bruke dette i forbindelse med håndholdt fotografering. Med andre ord har jeg benyttet stativ lite.

Jeg har også benyttet et kamera med større oppløsning, dvs flere piksler, slik at jeg kan forstørre bildene mere uten at dette i synlig grad skulle gå ut over skarpheten. Det er bare det at dersom bildet i utgangspunktet ikke er skarpt, så forstørres også uskarpheten i bildet ved å zoome inn på objektet.

Med andre ord må konklusjonen bli at fotografering av små objekter uten stativ gir mange flere dårlige, dvs uskarpe bilder.

Jeg må medgi at jeg synes det er slitsomt å drasse med seg et tungt stativ. For jo jeg har flere stativer og de veier ikke alle like mye. Men hele vitsen med å bruke et stativ er jo å bidra til å få flere skarpe bilder.

Derfor handler det om:
  1. Å bruke stativ
  2. Å bruke riktig stativ
  3. Å bruke stativet rett 
Første punktet føler jeg at jeg allerede har sagt en del om. Heretter vil jeg bruke stativ så ofte jeg bare kan. Jeg skal prøve å ta det med alltid. Først når jeg har funnet et fint motiv bryr jeg meg om å stille det inn riktig i forhold til objektet.

Bruk riktig stativ
For meg er et riktig stativ et stativ som har en viss tyngde. Alternativt må det ha mulighet for enkelt å kunne henge noe på det i sentrum av stativet slik at det blir tyngre. Tyngde reduserer rystelser i stativet og gjør det stødigere.

Stativet må også kunne brukes helt ned på bakkenivå. For å få gode bilder er det viktig å komme helt ned på samme nivå som plantene eller dyrene og disse befinner seg jo ofte på bakken. Derfor må bena kunne slås helt ut i spagaten. Mange stativer har også en midtpeler som kan plasseres i horisontal posisjon. Se bildet under som viser et Manfrottostativ, men Benro har også en noe tilsvarende modell.

Kilde: http://www.manfrotto.us/055xprob-pro-tripod-black

Hodet på stativet må enkelt kunne posisjonere kameraet i ønsket posisjon uten at det bygger mye opp fra bakken. Jeg benytter et kulehode som jeg synes er meget anvendelig. Noen ganger kan det være bedre å plassere kameraet helt nede på bakken eller på en bønnepose.

Bruk stativet rett
Unngå å bruke midtpeleren! Den bør kun brukes dersom stativet ikke er høyt nok.

Men dersom du har stativet i lav posisjon og midtpeleren i horisontal posisjon, så prøv å unngå å ha den for langt ut fra sentrum av stativet. Lang arm med liten støtte gir ikke stor stabilitet.

La helst ett av bena peke mot objektet. Det blir stødigere.

Større vinkel på bena gir stødigere stativ.

Trekk alle låsene godt til. Bevegelse i disse gir ustabilt stativ.Slå av bildestabiliseringen
Her er jeg veldig usikker. Nikon sier at denne skal slås av når kameraet står på stativ, men jeg har lest om noen proffe fotografer som sier at det ikke betyr noe. Andre igjen sier at dette varierer fra objektiv til objektiv. Selv har jeg ingen konkrete erfaringer.

Så hvem skal man høre på? Jeg velger å tro på Nikon og slår av bildestabiliseringen med kamera på stativ. Hva Canon eller andre sier, - det vet jeg ikke.

Andre ting man kan gjøre?
Vel, - andre sier at man skal bruke trådutløser og låse speilet oppe. Jeg har tro på at dette kan bety noe dersom man har lange lukkertider, og situasjonen er slik at man kan bruke lange lukkertider. Dette er sikkert helt OK dersom man fotograferer en blomst, og det ikke blåser, men insekter står sjelden stille. Da må det korte lukkertider til. Jeg velger svært sjelden å ha kortere lukkertider enn 1 over brennvidden, - dvs 1/150 sekund for min 150mm telemakro eller 1/100 sekund for min 105mm.

Dersom dette ikke er mulig står valget mellom større blenderåpning eller høyere ISO. Mine kameraer takler bra opptil ISO 1600, og når det ikke er nok øker jeg blenderåpningen.

Det siste rådet er rett og slett å ta mange, svært mange bilder og gjerne seriebildeopptak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar