Translate

tirsdag 17. mai 2016

Lus


Også bladlusene har våknet og jeg fant de over hele bjørka vår, - enn så lenge. Etterhvert flytter de seg nok også til andre blomster og planter.
På Store norske leksikon på internett står det mye interessant om bladlus, - mye som i alle fall jeg ikke visste:
Bladlus, insektoverfamilie i ordenen nebbmunner, Hemiptera. Artsrik overfamilie som er delt i 8 familier. De viktigste bladlus på urteaktige planter, løvtrær og busker tilhører familiene Aphididae,og gallebladlus, Pemphigidae,og på nåletrær familiene bartrelus, Adelgidae,og barklus, Lachnidae.Dvergbladlus, Phylloxeridae,som den beryktede vinlusen hører til, er hos oss bare representert ved eikebladlus. Det er påvist ca. 300 bladlusarter i Norge.

Bladlus er ca. 2 mm lange, med tynnhudet eggformet bakkropp, 3–6 leddete antenner og 3 par ben. Noen arter er grønne, andre brune, røde eller svarte. Vingeløse og vingete individer finnes innen samme art. Om et individ skal få vinger bestemmes av populasjonstetthet (berøringseffekt), næringstilgang og daglengde. Vingene er tynne og glassklare og forvingene langt større enn bakvingene. De fleste arter har på bakkroppen 2 ryggrør hvor det avgis alarmferomoner, duftstoffer som varsler de andre individene i en bladluskoloni om angrep av rovinsekter eller parasitter. Mange arter utskiller også store mengder sukkerholdige ekskrementer, honningdugg, fra tarmen, som er svært ettertraktet, særlig av maur og bier. Ekskrementene gir god grobunn for svertesopper, hvilket ofte fører til et svart belegg på bladlusbefengte planter.

Alle bladlusarter utvikler mange generasjoner om året. De fleste har generasjonsveksling mellom ukjønnete og kjønnete generasjoner. En rekke ukjønnete generasjoner finnes om sommeren. De består av vingete eller uvingete hunner (vivipare). Hunnene reproduserer seg ved å føde levende unger uten noen forutgående befruktning, gjerne kalt «jomfrufødsel», se partenogenese. Den kjønnete generasjonen består av vingete hanner og vingeløse hunner (ovipare) som etter paring legger egg om høsten. Eggene overvintrer. Opptreden av hanner og hunner hos bladlus reguleres ved faktorer i omgivelsene, bl.a. daglengde og temperatur.1 kommentar: