Translate

mandag 8. august 2011

RovfluerFamilie: Rovfluer, Asilidae
Underfamilie: Leptogasterinae - små og spinkle fluer med lang bakkropp
Kan imidlertid være en annen underfamilie siden den er funnet i Sverige.


Wikipedia:
Rovfluer er en stor familie av fluer, der de voksne insektene er rovdyr. Denne familien omfatter noen av de største medlemmene av ordenen tovinger, opptil 7 cm lange. De fleste artene av rovfluer lever i varme områder, og vi har relativt få arter i Norge, særlig utenfor Sør-Østlandet. Kommentar: Disse ble funnet i Sverige, Bohuslän, hvilket vel kan inkluderes i Sør-Østlandet.
Forholdsvis slanke fluer med kraftige bein. Brystpartiet er forholdsvis lite, ofte med tett hårkledning og med kraftige børster. Bakkroppen er mer eller mindre sylindrisk, gjerne temmelig lang. De ytre kjønnsorganene er store, harde og ofte glinsende svarte. Hos hannene er det formet som et tangliknende redskap, hos hunnene ofte som et langt eggleggingsrør. Noen arter etterligner humler, bier og veps.

De voksne rovfluene er grådige rovdyr som kan fange og drepe insekter som er større enn dem selv, for eksempel bier, gresshopper og øyenstikkere. Små og spinkle arter, som slekten Leptogaster, tar bare små insekter.
Mange arter sitter og venter på bestemte utsiktsplasser, og flyr så raskt ut og fanger eventuelle byttedyr som passerer forbi, omtrent som fluesnappere gjør mellom fuglene. Det ser ut til at den enkelte flue har sine faste sitteplasser som den bruker.
Når rovfluen har fanget et insekt, stikker den et hull med munndelene og sprøyter inn en blanding av gift og proteinoppløsende enzymer, som raskt dreper byttet. Noen store arter kan gi mennesker meget smertefulle stikk. Fluene suger så ut det oppløste innholdet av byttedyret. Ulikt mange andre fluer er begge kjønn rovdyr.
Rovfluene er varmekjære dyr og er vanligvis bare aktive i solskinn. Noen arter har innviklede kurtise-ritualer som går forut for parringen.

Les mer om rovfluer på:


Parringsakt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar