Translate

søndag 23. september 2018

Hva er det som skjer med naturen?


Jeg leste i dag på nrk.no at massedød hos sjøfugler ser ut til å kunne knyttes nå til mangel på et spesielt vitamin.
https://www.nrk.no/nordland/mystisk-mangel-pa-viktig-vitamin-kan-forklare-hvorfor-sjofuglbestandene-stuper-1.14218620

Det fikk meg igjen til å tenke på at det er også andre dyr jeg savner i naturen. Denne sommeren har jeg observert langt færre blomsterfluer, - dere vet disse små fluene som kan stå stille i luften som et helikopter og som har utseende som likner på veps.

Men disse er helt ufarlige for disse stikker ikke og er ikke innpåslitne, plagsomme eller irriterende som andre fluer kan være. Blomsterfluene flyr fra blomst til blomst og fyller en meget viktig funksjon i pollineringen av blomster.

Jeg har skrevet om dette mange ganger før på bloggen min. Jeg har de siste årene dessverre sett en trend i gal retning hvor jeg finner stadig færre insekter i naturen. Forsvinner de pollinerende insektene fra naturen kan det få store negative økologiske konsekvenser.

Sabima, en norsk miljøorganisasjon, sier at noe av det viktigste som kan gjøres for å dempe denne utviklingen er å vedlikeholde kulturlandskapene. Der vi har hytta vår, i det vakre Bohuslän i Sverige, gror landskapet igjen. Busker blir til trær og gresset står høyt. Dette fortrenger de blomstene som mange av insektene har behov for. Floraen blir kraftig redusert og insektene forsvinner.

Jeg ønsker at den kommunen som hytta befinner seg i blir sitt ansvar bevisst og tar saken opp med de lokale markeierne og bevisstgjør disse slik at landskapet igjen kan ryddes og gi vekstmuligheter til blomster og insekter og fugler og andre dyr.

Den tomta vi i sin tid kjøpte av en lokal bonde var et hjørne av en åkermark. Der gikk det sauer og gresset og holdt vegetasjonen nede og i tillegg ble andre deler av landskapet jevnlig holdt nede av bondens traktor som gjorde det som i tillegg måtte gjøres for å holde vegetasjonen nede.

Jeg minnes Ulf Lundells sang om Öppna landskap og Evert Taubes viser om det vakre han så i naturen. Det er ikke for sent, men det kreves politisk vilje til å snu utviklingen. Det er ikke nok at jeg alene ønsker meg det slik det var før.

https://www.sabima.no/trua-natur/kulturlandskapet/