Translate

lørdag 14. oktober 2017

Noen erfaringer med bildestabling i kamera fra Olympus og Panasonic


Etter å ha eksperimentert litt med bildestabling i kameraer fra både Panasonic og Olympus vil jeg her prøve kortfattet å oppsummere mine erfaringer.

De to kameraprodusentene gjør dette på to høyst forskjellige måter. Olympus gjør det slik:

  • Kamera (jeg har brukt Olympus EM1 Mk2) tar 8 bilder i full oppløsning i RAW og stabler disse på hverandre til ett JPEG bilde.
Panasonic gjør det slik:
  • Kamera (jeg har brukt Lumix GX80) analyserer motivet og tar deretter et antall bilder (avhengig av analysen). Bildene tas i 4K oppløsning. Så må man manuelt velge om man skal stable alle bildene automatisk (Auto Merge) eller om man skal begrense antall bilder (f eks ikke ta med bilder som ligger i bakgrunnen). Bildene slås så sammen til ett JPEG bilde.


Det er fordeler og ulemper med begge metodene.

Panasonic
Umiddelbart kan det se ut til at Panasonics metode gir bedre kontroll. Det tas flere bilder og man velger hvilke bilder som skal benyttes. Du får imidlertid bare en sjanse, - så det er ikke rom for å prøve og feile her. Men man kan alltids ta et nytt bilde. 4K bilde er tilstrekkelig oppløsning til å få et bilde av god kvalitet. Men bildene lagres som en MOV-fil. Jeg har ikke testet om det lar seg gjøre å benytte bildene i mov-fila enkeltvis f eks i Photoshop slik at man der kan stable mer manuelt.

Fordi Panasonic kameraet analyserer motivet tas også bilder av bakgrunnen. Det er derfor nødvendig å velge kun de bildene som kan være ønskelig å stable. Dette gjøres ved at det på bildet vises et antall fokusruter som man da velger ved å trykke på og inkludere i stablingen.

Det ser ut til at min GX80 har en eller annen feil, for som jeg har vist i flere andre innlegg på bloggen oppstår det uønskede artefakter ved skarpe kontrastlinjer selv i forholdsvis enkle motiv. Jeg har vanskelig for å forstå at Panasonic skulle ville lansere en slik funksjon dersom den ikke engang håndterer tildels enkle motiv. Nå er kamera inne til service. Jeg håper for Panasonic sin del at det er en feil i mitt kamera og at jeg enten får rettet feilen eller får et nytt kamera som fungerer etter intensjonen.

Olympus
Olympus tar bare 8 bilder hvilket kan være for lite til å gi tilstrekkelig dybdeskarphet. Dette kan håndteres på to forskjellige måter. Man kan øke fokusdifferensialet hvilket betyr hvor mye kamera skal flytte fokus for hvert bilde (bredt eller smalt totalt fokusområde). Man kan også øke dybdeskarpheten ved å blende ned, men på bekostning av støy i bildet med mindre det er nok lys.

Bildene som vises i dette blogginnlegget er alle tatt med EM1Mk2 og som man ser er deler av blomsten ikke helt skarp. Jeg burde ha økt fokusdifferensialet. Men stablingen gir likevel større dybdeskarphet enn om man bare tok ett bilde.

En fordel ved funksjonen i Olympus er at den er meget lett å bruke. Når den først er stilt inn, tas en serie på 8 bilder som automatisk stables og vises som ett bilde. Ved at det kun tas 8 bilder blir bakgrunnen helt utvisket fordi den ligger altfor langt bak motivet. De 8 bildene lagres i kamera slik at man kan om man vil jobbe videre med disse i et redigeringsprogram. Funksjonen fungerer raskt hvilket også nok har sin årsak i at det sitter en langt kraftigere bildeprosessor i EM1Mk2 enn i Lumix GX80. Det er ikke helt rettferdig å sammenlikne kameraene som tilhører høyst forskjellige prisklasser.

En ulempe med Olympus er at funksjonen kun fungerer med et begrenset antall objektiv fra Olympus.


Hvordan oppnå best resultater med bildestabling?

Dersom man virkelig skal lage perfekte bilder ved bruk av bildestabling, bør man ta en serie med bilder i full oppløsning og stable disse i et redigeringsprogram som Photoshop eller Helicon Soft. Da får man langt større kontroll over hva man vil ha med i hvert enkelt bilde for å få en perfekt stabling med ønsket skarphet.

Selv har jeg kun brukt Photoshop til dette, men jeg har også lyst til å prøve ut Helicon. Linken under viser til en nettside hos Helicon hvor man kan se eksempler på bildestabling med få til mange bilder stablet:

http://www.heliconsoft.com/heliconsoft-products/helicon-focus/

Bildene mine ble tatt inne med kamera på stativ for å minimere risikoen for bevegelse i motiv eller i kamera. Bakgrunnen er en kjøkkenbenkeplate i eik.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar