Translate

søndag 10. juli 2011

Biller

Nymfe av Kåltege. Eurydema oleracea.Wikipedia (utdrag):
Biller (Coleoptera) er en gruppe av insekter med fullstendig forvandling. Biller er den insektordenen med flest arter. Antallet overstiger 350 000 i verden. I Norge er det funnet ca. 3 500 arter.

Billene varierer stort i både størrelse og utseende. Størrelsen kan være mellom 0,4 mm til 18 cm.
Billene har fullstendig forvandling. Det vil si at larven gjennomgår flere hudskift og et puppestadium, før det voksne (imago) stadiet er nådd.

Hudskjelettet er vanligvis kraftig kitinisert (hardt), mens dekkvingene er bløte hos noen grupper, som i familien bløtvinger (Cantharidae). Kroppen kan ha mange farger. Brune og svarte varianter er de vanligste, men det finnes fargerike arter som kler seg i både rødt, blått og grønt. Noen fremstår som metalliske og skinnende blanke, en «farge» som oppstår ved lysbrytning. Mønster i farger forekommer. Overflaten av hudskjellettet har ofte et mønster eller skulptur, og tekstur preget av punkter og forhøyninger eller riller og punktrader.

Link til biller på Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Biller

Hageoldenborre. Phyllopertha horticola.

Gastrophysa polygoni.

Snutebille

Bløtbukk. Oedemera virescens.

Reinfannbille. Galeruca tanaceti.

Bløtvinge. Rhagonycha fulva.

Marihøne sjuprikket. Coccinella septempubctata.

Bløtvinge. Trolig Cantaris pellucida.

Snutebille

Snutebille

Humlebille. Trchius fasciatus.

Bløtvinge. Cantharis nigricans.

Parringslek bløtvinger. Cantharis rustica.

Reinfannbille. Galeruca tanaceti.

Hageoldenborre. Phyllopertha horticola.

Marihøne. Propylea quatuordecimpunctata.

Rød poppelbladbill. Chrysomela populi.

Bløtvinge. Cantharis obscura.

Gullbasse. Cetonia aurata.

Tege. Zicrona caerulea.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar