Translate

søndag 12. juni 2011

BlåvannymfeWikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Blåvannymfer
Blåvannymfer (Coenagrionidae) er en delgruppe av øyenstikkere, (Odonata). 
Blåvannymfer er de små øyenstikkerne, vanligvis mye mindre enn øyenstikkere og libeller. Men størrelsen varierer mellom de ulike artene. Hannene har vanligvis sterke og klare farger. Hunnene er generelt svakt farget i brune og litt grå farger.

Blåvannymfer finnes i nær sagt alle typer vann, avhengig av art, fra brakkvann, til rennende elver og stillestående større vann og innsjøer. Blåvannyfer er litt dårlige flygere og holder til i vegetasjonen ikke langt fra vannet der de hadde sine nymfestadier. Hannen er mest på vingene og de kan opptre i store mengder. Hunnene er vanligvis ikke så aktive og sitter ofte gjemt i vegetasjonen ikke langt fra vannet.
Under egglegging flyr paret i «tandem», hannen øverst, mens han holder henne i nakken med «kloen» (analvedhenget) bakerst på bakkroppen. Hunnen legger egg i vannet, på vannplanter, ofte godt under vannlinjen. Med eggleggningsrøret, snitter hun et lite hull i planten, hvor eggene plasseres.
Nymfene kryper i vegetasjonen og er rovdyr som lever av andre mindre dyr.
Blåvannymfer har ufullstendig forvandling, overgang fra nymfe til det voksne kjønnsmodne insektet går gradvis gjennom flere hudskift (nymfestadier). Nymfene lever i vann og ligner derfor lite på de voksne (imago), bortsett fra størrelsen. Når nymfen kommer til det siste hudskiftet finner den et strå eller noe, der den kan klatre opp over vannflaten. Her blir den hengende, mens huden revner på ryggsiden. Den nyklekte øyenstikkeren blir hengende på den gamle huden, eller like ved siden av, helt til den nye huden er noe herdet, og vingene har fått sin endelige form.


Nymfe.
Denne var imidlertid så stor at jeg tror kanskje den ikke
er en blåvannymfe, men kanskje en av de andre større
øyenstikkerne som også var ved dammen jeg besøkte. Se også innlegg om Vannymfene ved dammen:
http://makrotips.blogspot.com/2011/07/vannymfene-ved-dammen.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar